Filipino 10

Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 1 KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMO

Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 2 PAGSULAT NG BUOD HANGO SA TIMELINE (Kaligirang Pangkasaysayan ng El Filibusterismo)

Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 4 PAGSUSURI SA PILING KABANATA NG EL FILIBUSTERISMO Sub-Aralin: Pagbubuod Gamit ang Tamang Mekaniks sa Pagsulat

Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 5 ANG MGA KAISIPANG LUTANG SA AKDA (Sa Ilalim ng Kubyerta, Sa Bahay ng mga Estudyante, Ginoong Pasta, Ang Palabas, Ang Prayle at Ang mga Pilipino, Ang Piging at Ang Hiwaga)

Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 7 KABULUHAN NG MGA KAISIPANG LUTANG SA PILING KABANATA NG EL FILIBUSTERISMO KAUGNAY KAY SIMOUN Sub-Aralin: Pagbibigay-kahulugan ng Matatalinghagang Pahayag

Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 8 PAGSUSURI SA PILING KABANATA NG EL FILIBUSTERISMO NA KAKIKITAAN NG KLASIKONG KATANGIAN NG AKDA Sub-Aralin: Mga Pang-uring Umaakit sa Imahinasyon at mga Pandama

Filipino 10 Ikalawang Markahan – Modyul 1: Mito mula sa Iceland (Panitikang Kanluranin)

Filipino 10 Ikalawang Markahan – Modyul 2: Dula mula sa England, United Kingdom (Panitikang Kanluranin)

Filipino 10 Ikalawang Markahan – Modyul 7: Pangwakas na Gawain sa Panitikang Kanluranin

Filipino 10 Ikalawang Markahan- Modyul 4: Maikling Kuwento mula sa United States of America (Panitikang Kanluranin)