Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 8 PAGSUSURI SA PILING KABANATA NG EL FILIBUSTERISMO NA KAKIKITAAN NG KLASIKONG KATANGIAN NG AKDA Sub-Aralin: Mga Pang-uring Umaakit sa Imahinasyon at mga Pandama

Related