Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 6 PAGPAPAHALAGA SA MGA KAISIPANG LUTANG MULA SA BINASANG AKDA (Sa ilalim ng Kubyerta, Ang mga Alamat at Ang Wakas) Sub-Aralin: Mga Salitang Hudyat sa Pagpapahayag ng Saloobin o Damdamin

Related