Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 5 ANG MGA KAISIPANG LUTANG SA AKDA (Sa Ilalim ng Kubyerta, Sa Bahay ng mga Estudyante, Ginoong Pasta, Ang Palabas, Ang Prayle at Ang mga Pilipino, Ang Piging at Ang Hiwaga)

Related